Baile-Home

Fáilte go dtí suíomh gréasáin Sainchomhairle, comhlacht taighde agus sainchomhairleoireachta ar chúrsaí mionteanga agus pobail. Anseo gheobhaidh tú gach eolas maidir leis na seirbhísí a chuireann muid ar fáil.

Welcome to Sainchomhairle’s website, a research and consultancy company specialising in minority language and community matters. Here you will find all the information you need in relation to the services we provide.

Ár bhFís – Our Vision

Our vision is to play a key role in the development of Irish-language services for the benefit of family, community, education and personal development. With our skills, experience and passion for the Irish language, together we can bring a shared vision to life.

Seirbhísí Sainchomhairle

  • Taighde agus Straitéisí teanga agus pobail – Language and community research and strategies
  • Pleananna Teanga – Language Plans
  • Tuairiscí agus polasaithe teanga agus pobail – Language and community related reports and policies.
  • Sainchomhairleoireacht ar chúrsaí mionteanga agus pobail – Expert consultancy in relation to minority language and community matters
  • Ceardlanna ar an bpleanáil teanga, ar an bhforbairt pobail agus ar an bpleanáil straitéiseach- Workshops on language planning, community development and strategic planning
  • Teagasc ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na GaeilgeOnline tutoring for adult learners of the Irish language

Déan teagmháil linn/Contact us

eolas@sainchomhairle.com +353 (0)85 1922125

Get new content delivered directly to your inbox.