Sainchomhairleoireacht-Consultancy

Cuireann Sainchomhairle seirbhís sainchomhairleoireachta ar fáil do ghrúpaí teanga, eagraíochtaí pobail, dhaoine aonaracha, srl., a bhaineann le cothú agus cur chun cinn mionteangacha.

Cuirtear na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

  • Ceardlanna eolais maidir leis an bpleanáil teanga agus cothú mionteanga.
  • Ceardlanna eolais maidir leis an bhforbairt pobail agus leis an bpleanáil straitéiseach.
  • Athbreithniú ar dhréachtaí de phleananna teanga agus moltaí a thabhairt ar mhaithe lena bhfeabhsú.
  • Athbhreithniú ar straitéisí a bhaineann leis an bhforbairt pobail agus gréasánaíocht.

Sainchomhairle provides a consultancy service for language groups, community organisations, individuals, etc., in relation to the maintenance and promotion of minority languages.

The following services are provided:

  • Information workshops in relation to language planning and language maintenance.
  • Information workshops in relation to community development and strategic planning.
  • Revision of drafts of language plans and providing recommendations for their improvement.
  • Revision of strategies relating to community development and networking.