Teagasc-Tutoring

Gaeilge!

Cuireann Sainchomhairle teagasc ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge ar fáil ar bhonn duine le duine nó do ghrúpaí beaga. Pléimid le gach leibhéal, ó ghlantosaitheoirí go hardleibhéal. Tá deich mbliana de thaithí againn ag múineadh Gaeilge agus tá Gaeilge foghlamtha ag na céadta foghlaimeoirí lénar dteagascóir.

Sainchomhairle provides online tutoring for Irish language adult learners on a one-to-one basis or for small groups. We cater for every level, from complete beginners to advanced level. We have ten years of experience teaching Irish and hundreds of learners have learned Irish with our tutor.

Teastas Eorpach na Gaeilge

Baineann Sainchomhairle úsáid as an gcreatlach Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) le haghaidh ár gcuid ranganna. Tá fáilte romhat, áfach, creatlach eile a mholadh atá níos oiriúnaí duit féin má tá ceann ar intinn agat. Tá cúig leibhéal i gceist leis an gcreatlach TEG:

Sainchomhairle uses the Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) framework for our classes. You are welcome, however, to propose a framework that’s more appropriate for you if you have one in mind. There are five levels with the TEG framework:

Bonnleibhéal/Foundation 1 (A1)

Bonnleibhéal/Foundation 2 (A2)

Meánleibhéal/Intermediate 1 (B1)

Meánleibhéal/Intermediate 2 (B2)

Ardleibhéal/Advanced level (C1)